7 vetenskapliga fakta som visar hur resande gör dig till en bättre person

Foto av författare
Redaktionen

Här är sju vetenskapliga fakta som styrker att alla borde resa mer. Att resa gör dig nämligen till en bättre människa, speciellt under längre resor. Det är den amerikanska sajten Buzzfeed som har sammanställt 7 vetenskapliga fakta som visar hur resande (oftast under längre perioder, men även kortare) förändrar dig – till det bättre.

1. Du får en större tillit till andra människor och världen

I en studie som publicerades i Personality and Social Psychology Bulletin kunde forskarna fastställa att personer som har bott, studerat eller arbetat utomlands fick ett större hopp om mänskligheten. Anledningen beror på att folk som studerat, arbetat eller bott utomlands har mött och kommit nära fler kulturer än personer som endast bor på samma ställe. Detta i sin tur leder till en ökad tillit till andra människor.

– Ju fler främmande länder en människa reser till, desto större blir deras förtroende för saker och ting i allmänhet, säger William Maddux som är en av studiens författare.

2. Du blir mer kreativ

En nyligen publicerad studie visade att folk som arbetade eller vistades mycket utomlands hade bättre fantasi och var mer inspirerade än andra. Varför? Allt handlar om kulturskillnaderna som öppnar upp nya perspektiv.

Maddux berättar vidare om att människor som integrerar andra kulturer med sin egen identitet blir mer kreativa än andra i det långa loppet. När man gör samma sak som lokalbefolkningen under en period så tvingar det en att tänka i andra banor och nya perspektiv, vilket leder oss in på punkt nummer 3.

3. Du blir en bättre problemlösare

I en annan studie utförd av samma forskare, fick ett antal personer lösa en rad olika datorbaserade uppgifter. Studien visade att problemlösarförmågan ökade ju längre tid personen i fråga bott eller studerat utomlands.

Är man iväg i ett eller flera främmande länder under en längre tid tvingas man att hitta lösningar på problem som uppstår, speciellt när kulturen och byråkratin inte fungerar på samma sätt som hemma. Även om inte alla problem är särskilt komplicerade så får man hela tiden träna på att lösa problem och hitta lösningar.

4. Du blir en ödmjukare person

Samma studie som visade en direkt relation mellan problemlösning och hur lång tid man bott utomlands, kunde även visa ett samband att personer som bott, studerat eller jobbat utomlands också hade blivit en mer ödmjuk person.

Att resor gör en ödmjuk är kanske inget nytt, men nu är det bekräftat på vetenskaplig nivå. När man reser får man nya perspektiv på världen, man utökar sin comfort zone och får flera exempel på hur ett liv kan levas annorlunda jämfört med vad man hittils lärt sig.

5. Du blir mer skarptänkt

Att du mår bättre av att komma ut i naturen är inget nytt och det finns flera studier som stödjer detta. Men naturens positiva effekter verkar vara starkare än vad man tidigare haft som teori.

Enligt en studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Environmental Psychology såg forskarna att vår fokus och prestationsförmåga förbättrades bara genom att titta på en naturbild  i 40 sekunder! Hur häftigt är inte det?

Detta är kanske något som fler arbetsgivare borde uppmärksamma. Naturen gör oss harmoniska, vilket gör det lättare att fokusera och prestera istället för den dagliga stressen som försämrar vår hälsa drastiskt.

6. Utlandserfarenheter ger dig bättre betalt

Arbetsgivare i allmänhet uppskattar personer som har volontärarbetat, jobbat eller bott utomlands mer än personer som endast bott och studerat i Sverige. När arbetsgivare sitter och tittar igenom CV:n är dessa saker något som får de flestas uppmärksamhet.

En svensk studie som publicerades 2011 undersökte inkomstskillnader mellan de personer som studerat utomlands och de som enbart studerat i Sverige. Resultatet blev att de med utlandserfarenhet hade betydligt högre löner. En kommentar från studiens författare säger att anledningen kan bero på att studerande utomlands generellt har en högre motivation och att dem är mer företagsamma.

7. Du blir lyckligare

En av de absoluta bästa sakerna med att resa är att det faktiskt gör oss lyckligare. Erfarenheter och minnen ger mer lycka än materiella ting. Många visste säkert redan att upplevelser ger mer lycka än saker och ting, men nu har vetenskapsmän fastställt att detta är ett faktum (studie).

Det är alltid enklare och roligare att vakna upp på morgonen ifall man har något att se framemot.

 

Så vad tar vi med oss från dessa vetenskapliga fakta om att vi ska resa mer?

  • Du blir mer ödmjuk
  • Du blir mer kreativ
  • Du blir lyckligare av upplevelser än materiella ting
  • Du förbättrar din problemlösarförmåga
  • Du blir mer skarptänkt
  • Du ökar din tillit till andra människor
  • Du får bättre betalt

Slutsats – boka fler resor och res mer, vi har bara ett liv och det gäller att göra det bästa av det.

Lämna en kommentar