10 farliga sjukdomar utomlands

Foto av författare
Redaktionen

I Sverige är vi förskonade från många otäcka sjukdomar som finns ute i världen. I takt med att resandet bland svenskar ökar gäller det att även informera om vilka olika sjukdomar som finns och vad man kan göra för att förhindra att bli smittad.

Dessa sjukdomar bör inte hindra en från att resa om inte UD avråder från ett särskilt område. Däremot är det som alltid bra att vara förberedd och ha så mycket information som möjligt innan man åker.

Här följer en lista över farliga sjukdomar utomlands som dagens nyheter har tagit fram med hjälp av Mats Halldin på Netdoktor. 

1. Malaria

Malaria finns i Centralamerika, Sydamerika, Afrika och Asien. Sjukdomen sprids via myggor och vanliga symptom är feber, illamående, kräkningar och muskelvärk. För att undvika sjukdomen bör man köpa myggmedel på plats och se till att det finns myggnät på hotellet eller sitt boende. Förebyggande malariaprofylax finns också att ta för den som vill minska risken ytterligare.

2. Denguefeber

Denguefeber har på senare tid blivit vanligare. Sjukdomen finns i Sydamerika, Afrika, Asien, Centralamerika och Australien. Även denna sjukdom sprids via myggor. Det är ganska ovanligt att denguefeber blir livshotande för vuxna även om risken alltid finns. Symtom är feber, huvudvärk och hudutslag. Det går att behandla denguefeber med vätska, febernedsättande och smärtstillande medel. Utöver dessa behandlingar finns det inte mycket annat att göra, då botemedel saknas.

3. Tyfoidfeber

Tyfoidfeber smittar via förorenat vatten och mat, även människor som blivit smittade kan överföra sjukdomen. Sjukdomen orsakas av bakterien Salmonella typhii och finns i Afrika, Asien och Sydamerika. Tyfoidfeber kan ge blodförgiftning och skada inre organ som lever och njurar så att det blir livshotande. Som tur är finns det vaccin man kan ta innan man reser till drabbade områden.

4. Rabies

Rabies är utspridd i stora delar av världen. Sjukdomen smittar via bett eller salivutbyte med ett smittat djur. Rabies är dödlig utan behandling. Vaccin finns.

5. Hiv

Hiv är vanligt förekommande i stora delar av världen. Sjukdomen smittar via blod och kroppsvätskor. Det finns inget botemedel, därför gäller det att vara försiktig i områden där sjukdomen finns i större skala.

6. Gula febern

Gula febern finns i Afrika, Asien och Sydamerika. Sjukdomen sprids via myggor och vanliga symptom är feber, illamående och muskelsmärta. Behandlar man inte virussjukdomen kan det orsaka leverskador och leda till döden. Vaccin finns.

7. Japansk encefalit

Sjukdomen sprids via myggor i Östra delarna av Asien. Virussjukdomen kan orsaka hjärnhinneinflammation och ge bestående, livshotande hjärnskador. Vaccin finns.

8. Difteri

Fortfarande vanligt i flera utvecklingsländer, spridningen har ökat i flera östeuropeiska land som Ryssland och Ukraina. Difteri smittar via salivutbyte. Bakterien bildar ett gift som kan vara livshotande och ge ner- och hjärtmuskelpåverkan. Svenskar vaccineras mot difteri, men om det har gått över 20 år sedan man senast fick en spruta bör man uppdatera skyddet.

9. Stelkramp

Stelkramp smittar när bakterier från jorden kommer i kontakt med öppna sår. Bakterierna bildar ett gift som ger kramper och blockerar nerver. Svenskar vaccineras mot Stelkramp. Behandling sker med antibiotika.

10. Kolera

Kolera finns i Asien, Afrika, Centralamerika och Sydamerika. Bakterien sprids via förorenat vatten och kan ge kraftiga diarréer. Drickvaccin finns att ta innan resa. Kolera behandlas med antibiotika.

Lämna en kommentar