Skip to Content

Skånska ord – Testa dina skånskakunskaper

Skånska ord – Testa dina skånskakunskaper

Hur bra är du på skånska ord? Testa dina kunskaper och gör detta test med skånska ord. Se hur många rätt du får och utmana dina vänner för att se vem som har bäst koll på den skånska parlören. 

Quizzet är simpelt. Nedanför varje fråga visas fyra svarsalternativ. Endast ett alternativ är rätt. Efter att du klickat på ett svarsalternativ, så kommer en liten faktaruta att visas med rätt svar och en kort förklaring. 

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet får du en sammanställning med hur många rätt du hade, inklusive en kort titel och kommentar utifrån vilken kunskapsnivå du har. 

Vad betyder "mög" på skånska?
Vad betyder "Påg" på skånska?
Vad betyder "flabb"?
Vad är "päror" för något?
Om något är "räligt", vad är det då?
Vad betyder "Tös"?
Vad är en "rullebör"?
Vad betyder "Fobbeck"?
Vad betyder ordet "tolle"?
Vad betyder "redig"?
Om någon är en klydderöv, hur är han/hon då?
Vad är en lase för något?
Om någon är "glöttig", hur är han/hon då?
Vad betyder "hue"?
Om något är tradigt, vad är det då?

Testa dina kunskaper om andra dialekter i Sverige

Agneta Persson

Thursday 28th of December 2023

15/15 jupp

Mattias Rönn

Thursday 28th of December 2023

15/15.

Mattias Rönn

Thursday 28th of December 2023

15/15.

Stefan Pettersson

Friday 8th of December 2023

Alla rätt 15/15

VA riktigt trevligt.

Anneli Löfstedt

Friday 26th of May 2023

15/15