Sex enkla och bra språk att lära sig

Språk är nyckeln till bättre och mer givande resor. Att kunna prata det lokala språket ger många fördelar samtidigt som man får en djupare kontakt med lokalbefolkningen. Här är sex enkla och bra språk att lära sig som svensk. När du behärskar några av dessa språk, kan det vara dags att lära sig behärska svårare språk så som japanska eller mandarin.

1. Engelska

Engelska är världens mest talade språk om man bortser från inhemska språk. Det engelska språket är det mesta internationella gångbara i språket i världen och att kunna engelska är nästan nödvändigt. Vi svenskar har dock ett privilegium som får lära oss engelska redan som små, både i skolan och genom tv och film.

Omkring 360 miljoner människor har engelska som sitt första språk, men man räknar med att hela två biljoner pratar engelska, vilket motsvarar ungefär 30 % av hela världens befolkning. Det är således även enkelt att förbättra sin engelska.

Här kan du se engelska fraser som är bra att kunna innan du reser

2. Franska

Det franska språket finns i stort sett överallt i världen och hela 28 länder har det som officiellt språk. Detta innebär att det är enkelt att öva på sin franska nästan överallt.Det franska språket har mycket gemensamt med det engelska språket och en hel del av orden kommer därför kännas bekanta.

Språkvetare uppskattar att ungefär en tredjedel av engelskans ord har påverkats av det franska språket.

Här kan du se franska fraser som kan vara bra att kunna inför resan

3. Spanska

Det spanska språket härstammar från latin, men har även en del likheter med arabiskan då araberna ockuperade landet under flera år. Spanska är generellt väldigt enkelt att lära sig eftersom att man pratar på samma sätt som man skriver och språket innehåller färre oregelbundenheter än andra romanska språk.

Spanska är det andra mest talade språket i världen om man räknar personer som har spanska som första språk. Spanska pratas i stort sett överallt i världen och det är därför också enkelt att öva på den. I USA beräknar analytiker att landet kommer att vara tvåspråkigt omkring år 2050 med engelska och spanska som huvudspråk.

Här kan du se spanska fraser som är bra att kunna innan resan

4. Italienska

Ibland säger man att ifall man kan spanska kan man prata italienska och vice versa, och även om detta kanske inte är hela sanningen så är språken nära besläktade. Italienskans grammatik och språk liknar både franska och spanska, skillnaden är dock att italienska har färre verbformer.

Italienska pratar av ungefär 70 till 125 miljoner människor och hittas främst i Italien, Schweiz, Malta och i Argentina.

Här kan du se italienska fraser som är bra att kunna innan resan

5. Swahili

Även om Swahili är ett så kallat Bantuspråk, så har det påverkats mycket av arabiska och engelska, men också av det franska, tyska och portugisiska språket. Blandningen har uppstått efter kolonialtiden där dessa språk talades i Afrika, framförallt längs kusterna.

Swahili har inga böjningar av verb, utan använder istället roter och affix för att uttrycka olika tempus och subjekt. Vill man volontärarbeta i Afrika är Swahili ett utmärkt språk att lära sig, och tack vare likheten med många familjära språk är Swahili ett av de enklare språken att lära sig som svensk.

6. Tyska

Tyska är ett germanskt språk som har många likheter med svenskan. Tack vare tyskarnas upptäcktsresande under kolonialtiden finns det än idag flera länder med många personer som talar tyska.

Tack vare de många likheterna är tyska ett enkelt språk att lära sig som svensk. Grammatiken kan kännas lite knepig till en början, men när man väl får grepp om den är det enkelt att prata tyska.

Här kan du se användbara tyska fraser inför resan

Norska och danska

Självklart är både norska och danska enklare att lära sig eftersom de är så lika svenskan, men internationellt är varken norska eller danska särskilt gångbart. Precis som svenska är dessa språk små jämfört med ovanstående språk.

Lämna en kommentar