Hundreseförsäkring

Denna sida innehåller annonser och annonslänkar

Oavsett om du ska på en utlandsresa som enbart är några dagar eller om du ska vara borta flera månader så ska du alltid se till att ha en gällande reseförsäkring. Vad man bör tänka på i val av försäkring kan du läsa mer om i vår artikel ”Reseförsäkring” Bland annat ingår avbokningsskydd vilket innebär att man kan få tillbaka pengarna på resan om man själv eller en medresenär blir sjuk alternativt om en närstående avlider.

Den innefattar hela familjen – eller?

De som har hund säger oftast att hunden är en del av familjen. Men det gäller inte i reseförsäkringarna. Blir hunden sjuk eller avlider i samband med att familjen skulle rest utomlands ges ingen ersättning från reseförsäkringen om familjen väljer att vara hemma istället för att resa. Vill man ha det skyddet behöver man ha en separat hundreseförsäkring.

Vad innehåller en hundreseförsäkring?

Avbokningskostnader

Om hunden blir livshotande sjuk eller allvarligt skadad kan större delen av resans belopp betalas tillbaka. Det kan i detta fall krävas veterinärbevis som bevis för att skadan är av denna art.

Avbruten resa

Ersättning kan ges om resenären behöver avbryta sin resa för att snabbt åka hem i det fall som hunden kräver ”livsuppehållande veterinärvård”

Förlängd vistelse

Om hunden inte bör flyttas och resan därmed behöver förlängas kan ersättning utgå per dag som resan förlängs. Även i detta fall krävs det att en veterinär ger bevis för detta.

Förlust av hundpass

Om hundpasset av någon anledning försvinner eller blir förstört kan ersättning ges.

Utökad Veterinärförsäkring

Med hundreseförsäkringen utökas veterinärförsäkringen vilket gör att den även gäller för vissa exotiska sjukdomar som annars inte innefattas av veterinärförsäkringen. Den fakta som presenteras ovan är tagen från Svedeas sida om hundreseförsäkringar. Vi vill noga påpeka att innehållet i hundreseförsäkringarna kan variera mellan olika bolag. Det är en relativt ny försäkringsprodukt som inte finns hos alla försäkringsbolag och de exempel som nämns ovan är enbart från just detta företag. Vi kommer även att göra jämförelser mellan olika reseförsäkringar i framtiden.

Hur tecknas en hundreseförsäkring?

De två vanligaste försäkringar som hundägare har är veterinärförsäkring och livförsäkring. Men många gånger går det att teckna tilläggsförsäkringar till hundförsäkringen och hos vissa bolag just denna reseförsäkring. Hör med det försäkringsbolag som hunden är försäkrad på idag om reseförsäkring ingår, om man kan teckna den som extraförsäkring eller om de inte har denna försäkringslösning.

Related Posts

Add Comment