Flygbolag riskerar stora skadestånd vid förseningar

Denna sida innehåller annonser och annonslänkar

Det är en ny dom som Europadomstolen fastställt som sätter press på flygbolagen om att ersätta passagerare som drabbats förseningar.

Flygrättsjuristen Stephan Eriksson säger till di.se att det är ”En kalldusch för flygbolagen”

Det rättsfall som Europadomstolen har dömt handlade om en resenärer som skulle flyga med flygbolaget KLM från Ecuador till Amsterdam. Förseningen av flygresan uppgick till hela 29 timmar. KLM hänvisade förseningen till ”extraordinära omständigheter”, men i själva verket rörde sig förseningen om två defekta komponenter.

Om förseningen beror på extraordinära omständigheter är europeiska flygbolag fria från att behöva betala ut ersättning vid försening. Europadomstolen slog fast att endast faktorer som står utanför flygbolagets kontroll, som till exempel sabotage eller naturkatastrofer får räknas som extraordinära omständigheter.

”Domstolen säger att självklart går saker och ting sönder, men det ligger inom flygbolagets normala verksamhet att underhålla och åtgärda fel. Därför är tekniska fel inte extraordinära omständigheter”, säger Stephan Eriksson till di.se.

Därför får också KLM-passageraren och alla som drabbats av liknande problem rätt till ersättning på mellan 2.300 och 5.700 kronor om förseningen varit längre än tre timmar.

Den brittiska luftfarsmyndigheten CAA gjorde direkt ett utlåtande efter domen där man förklarade att lågprisbolaget Ryanair nu ska bli tvungna att betala för plan som är försenade. Man meddelade också att man kommer göra allt för att säkerställa att resenärer får den hjälp man har rätt till både under och efter förseningar.

Denna dom från EU-domstolen kan bli ett rejält bakslag för flygbolaget Norwegian, som drabbats av en del tekniska problem och stora förseningar med sitt nya Dreamlinerplan, förseningar som man menar att man inte kunnat påverka.

”Jag tror att Norwegian kan få betala ut hundratals miljoner i ersättningar, om alla passagerare ställer krav på bolaget”, säger Stephan Eriksson.

I Sverige är det möjligt att få skadestånd för förseningar av flyg som är upp till tio år gamla.

Källa:di.se

Related Posts

Add Comment

Send this to friend