Fakta om Sverige

Sverige är ett avlångt land som ligger i norra Europa med gräns till Danmark, Finland och Norge. Den totala befolkningen i Sverige uppgår till cirka 10 miljoner invånare, varav cirka 1.4 miljoner bor i huvudstaden Stockholm.

Sverige har en konstitutionell monarki, vilket innebär att Sverige har en konung, som inte har någon makt. Makten har istället den parlamentariska regeringen, som väljs av folket genom allmänna val vart fjärde år.

Sverige, eller Svea rike är ett av de äldsta länderna i Europa och de första nerskrivna dokumenten som handlar om Sverige som land kommer ifrån 1000-talet. Sverige blev kristet under tidig medeltid efter att tidigare ha haft asatro under vikingatiden. Det är först i samband med kristnandet som Sverige tog sina första kliv mot dagens moderna Sverige. Människor började dock bosätta sig i Sverige och Skandinavien för ungefär 13 000 år sedan i samband med att inlandsisen drog sig tillbaka.

Efter 1000-talet har det hänt mycket i Sverige och det har varit många upp och nergångar. Fram till 1200-talet bestod Sverige av löst sammansatta områden. Under 1400-talet ingick man i Kalmarunionen, som bestod av Danmark, Norge och Sverige. I början av 1500-talet frigjorde man sig från denna union efter uppror som leddes av Gustav Vasa. Upproret slutade med Stockholms blodbad och ledde till vad man idag anser vara grundandet av den moderna nationalstaten Sverige. Sveriges nationaldag härstammar just från den dag som Gustav Vasa blev vald som kung i Sverige – den 6 juni år 1523.

Under 1600-talet inleddes sedan Sveriges storhetstid, under ledning av Gustav II Adolf.

Det var också under denna stormaktstid som Sverige erövrade de danska områdena Skåne, Bohuslän, Halland, Småland, Blekinge, Härjedalen, Jämtland och Gotland. Stormaktstiden var förutom en expandering av landområde också en expansion inom ekonomiska områden. Levnadsstandarden blev markant bättre i Sverige under denna tid. Men Stormaktstiden hängde alltid på en skör tråd, mycket på grund av att Sverige hade en liten befolkning jämfört med hur mycket land man ägde.

Under 1700-talet kom den så kallade frihetstiden i Sverige. Frihetstiden började i samband med att Karl XII stupade under ett fältslag i Norge. Karl XII var en riktig krigarkonung, som gjorde allt i sin makt för att säkerställa Sverige som en stormakt. Efter hans död upphävdes dock kungamakten genom lag och man var inte längre ett enmansvälde. Upplysningens idéer nådde också Sverige så småningom, vilket ledde till ytterligare steg mot det moderna Sverige som man kan se idag.

1800-talet började man dock med att förlora kriget mot Ryssland som pågick mellan 1808 och 1809. I samband med förlusten förlorade man hela Finland. Förlusten kompenserades av att man istället erövrade Norge. 1814 tvingades Norge till en union med Sverige, men detta var många norrmän missnöjda med och 1905 den 17 maj upplöstes union.

Efter många krig, statskupper och förlorade landområden så fick Sverige slutligen de landområden som man har kvar än idag.

Industrialiseringen nådde Sverige under 1800-talet, vilket hade en stor betydelse för levnadsstandarden. Det var också under 1800-talet som den stora svenska emigrationen till framförallt USA skedde. 1.5 miljoner svenskar ska ha emigrerat till andra länder för att söka ett bättre liv och för en chans att få allmän rösträtt.

Allmän rösträtt fick man först 1909 i Sverige, men denna allmänna rösträtt gällde dock inte alla. Den riktiga allmänna rösträtten som gällde alla (inklusive män och kvinnor) fick man först 1919, varav första allmänna valet hölls 1921.

Allmän fakta om Sverige

Huvudstad: Stockholm

Största stad: Stockholm

Befolkningsmängd: Cirka 9,9 miljoner invånare

Statsskick: Parlamentarisk demokrati och konstitutionell monarki

Religion: Kristendom

Språk: Svenska

Valuta: Svensk krona (SEK)

Tidszon: UTC+1

Nationaldag: 6 juni

Nationalsång: Du gamla, du fria

Flaggasveriges flagga

Landsnummer: 46

Landskod: SE, SWE

Area: 447 435 km²

Topografi:

Högsta punkt – Kebnekaise, 2104 meter ovanför havsytan

Längsta flod – Klarälven-Göta älv, 720 kilometer lång

Lämna en kommentar