Vi gör alltid vårt yttersta för att se till att all information på webbplatsen är korrekt, men vi kan inte garantera att all information kommer att vara korrekt och up-to-date hela tiden. Webbplatsen innehåller en stor mängd data, och fel kan förekomma samt att saker och ting kan förändras snabbt.

Vi kan därför inte ta något ansvar för fel eller brister vad gäller innehållet på webbplatsen. Om du skulle hitta någon information på webbplatsen som inte stämmer, vänligen meddela oss så rättar vi till det med korrekt fakta så fort som möjligt.

En del av denna webbplats innehåller material som lämnats till Destinavo från tredje part. Det åligger dessa tredje parter att säkerställa att material som lämnats in för att ingå på denna webbplats uppfyller nationella och relevanta utländska lagar.

Vi kan inte garantera riktigheten eller tillförlitligheten i detta material och avsäger oss härmed allt ansvar för fel, utelämnande eller oriktigheter i materialet eller för någon feltolkning, förlust, besvikelse, vårdslöshet eller skada orsakad av tillit till material som finns på hemsidan.

Vi kan heller inte ta ansvar för eventuella fel eller fel i leveransen av tjänster och produkter som erbjuds av andra företag vi har rekommenderat, eller i händelse av konkurs, likvidation eller att företaget upphör med handel.

Vi tar inget ansvar för innehållet på någon webbplats till vilken en hyperlänk från den här webbplatsen finns. Sådana länkar tillhandahålls för din bekvämlighet och underlätta för våra läsare.